Přejít na menu Přejít na obsah


Chráníme přírodu


Průmysl

Znečištění, které způsobují průmyslové podniky, je značné. Vlády se snaží dopad na životní prostředí omezovat prostřednictvím nejrůznějších nařízení. Vydávají emisní povolenky, aby snížily objem skleníkových plynů, zavádějí environmentální normy, stanovují jak nakládat s odpady. Mnohé země a Českou republiku nevyjímaje trápí dědictví minulosti v podobě tzv. starých ekologických zátěží. Jedná se především o závažné kontaminace půdy, podzemních nebo povrchových vod, ke kterým došlo nevhodným nakládáním s nebezpečnými látkami v minulosti (zejména se jedná např. o ropné látky, pesticidy, těžké kovy apod.). Tyto zátěže ohrožují zdraví člověka a okolní životní prostředí.

 

V současné době je v ČR známo více jak 8 900 lokalit se starou ekologickou zátěží. Na více než 4 000 lokalitách již proběhly ověřovací a průzkumné práce. Zhruba 1 000 lokalit je podrobně prozkoumáno, na 746 lokalitách již probíhají sanační práce a na 166 lokalitách byla sanace ukončena.

 


 Z tisku:

Za stovky milionů se úpravna uranu u Mydlovar mění na zelenou oázu

10. 5. 2011

 

Bývalá úpravna uranových rud MAPE v Mydlovarech na Českobudějovicku prochází postupnou úpravou za stovky milionů korun. Na místě, kde stávaly budovy zamořené radioaktivitou, už je travnatá louka. Odborná firma zabezpečila i jedno z odkališť, další bude hotové na konci roku.

Areál o rozloze 285 hektarů u Mydlovar na Českobudějovicku je označován za jednu z nejhorších ekologických zátěží v zemi. Po zpracování uranové horniny zůstalo v soustavě odkališť na 36 milionů tun nebezpečných kalů.

"Momentálně se podařilo dokončit práce na kalojemu D a také na místě dnes už bývalých budov. To je celkem 48 hektarů. Práce trvaly dva roky a stály 652 milionů korun," řekl ředitel příbramského závodu státního podniku Diamo Václav Plojhar.

Historické snímky zamořených budov bývalé úpravny budov, na jejichž místě už je nyní zelená louka

Technici zlikvidovali například vědeckotechnický park či mlýnici, jejichž budovy byly zamořeny radionuklidy. Srovnány se zemí byly také náspy, ocelové haly, různé nádrže či koleje. "Bylo to okolo 120 tisíc kubíků nebezpečného odpadu," vypočítal ředitel Diama Jiří Jež.

Jedna z dosud nerekultivovaných nádrží

Navíc nákladní auta do areálu navezla na 220 tisíc kubíků materiálu, který nebezpečná odkaliště od okolní přírody bezpečně zaizoluje. Minimální životnost ochranných vrstev je 200 let.

V budoucnu by tedy nikdo neměl poznat, jak velký podnik u Mydlovar stál. "Místo budov vyroste les, kde byly kalojemy, vysejeme trávu. Podle předpisů se bude okolí pět let sledovat. Pak si tu možná obce časem vybudují třeba golfové hřiště," poznamenal Jež.

Zabezpečení a úpravy celého areálu, jehož provoz skončil v roce 1991, by podle něj mohly být hotové za deset let. Původně se přitom počítalo s termínem 2030. Velká část odkališť sice na na ještě čeká, práce ale pomáhají urychlit dotace z Evropské unie.

"Momentálně připravujeme projekt, který by nám mohl přinést dalších 800 milionů," dodal Jež.

Lépe žít se bude i lidem z okolních obcí. Už na podzim má být totiž dokončený silniční obchvat Olešníka. Plně naložená nákladní auta se tak nebudou muset proplétat přes Mydlovary a Dívčice. Jejich obyvatelé už dříve proti velké zátěži a nadměrnému hluku protestovali.

"Firma slíbila, že se vynasnaží následky zmínit, ale určitě to není ideální. Obchvat nám významně ulehčí život. Důležité je, aby se MAPE konečně dodělalo a nebyla tu žádná radioaktivita," zdůraznil starosta Mydlovar Petr Ciglbauer.

 

http://budejovice.idnes.cz/za-stovky-milionu-se-upravna-uranu-u-mydlovar-meni-na-zelenou-oazu-1fp-/budejovice-zpravy.aspx?c=A110510_151012_budejovice-zpravy_alt

Stručně:

  • Pravda o přírodě je silnější a obhájí se sama.
    Albert Einstein
  • Vše, co je podle přírody, je hodno úcty.
    Cicero
  • Přírodě se nedá poručit jinak, než tím, že se jí podřídíme.
    Francis Bacon