Přejít na menu Přejít na obsah


Chráníme přírodu


Ovzduší

Znečištění ovzduší je způsobeno trvalým poškozováním životního prostředí a v České republice představuje dlouhodobý problém. Mezi hlavní problémy kvality ovzduší u nás patří zejména znečištění ovzduší prašnými částicemia přízemním ozonem. S těmito problémy se však potýká téměř celá Evropa. V průměru snižuje jemný prach v ovzduší průměrný věk každého Evropana o devět měsíců. Nadlimitním koncentracím těchto látek je vystavena většina populace České republiky. Znečištěné ovzdušíje pravděpodobně příčinou spousty úmrtí a nemocí např. dýchacích cesta výskytu rakoviny a srdečních onemocnění. Některé odhady hovoří, že za rok zaviní znečištěné ovzduší úmrtí 300tisíc občanů EU.

 

Mezi největší zdroje nečistot patří tepelné elektrárny a automobilová doprava, svůj podíl však mají i domácnosti.

 

V ČR je několik oblastí, které jsou často zasaženy znečištěním ovzduší:

 

 • Moravskoslezský kraj

Kvalita ovzduší v Moravskoslezském kraji, zejména v oblasti Ostravska a Karvinska je dlouhodobě nevyhovující. Je to dáno především vysokou koncentrací průmyslu v hustě zalidněném území, k dalším významným zdrojům znečišťování patří i doprava, případně vytápění domácností (spalování nekvalitních tuhých paliv v zastaralých kotlích).

 

 • Ústecko

Zdrojem znečištění je povrchová těžba hnědého uhlía jeho spalování v uhelných elektrárnách.

 

 • Praha

Hlavním zdrojem znečištění je zde především doprava (viz doprava).

Aktuální stav znečištění ovzduší ČR najdete zde.

 


Z tisku:

 

Rekordně nejvyšší emise uhlíku vážně ohrožují podnebí na Zemi
 
30.5.2011
 

Rekordní vzestup emisí uhlíku, navzdory hospodářské krizi, znamená, že cíl nezvýšit oteplení planety Země o víc než 2 stupně Celsia je zřejmě už nedosažitelnýEmise skleníkových plynů loni rekordně stouply a dosáhly nejvyšší míry emisí skleníkových plynů v historii. Znamená to, že se zřejmě už nepodaří udržet globální oteplování na bezpečné úrovni. Vyplývá to z dosud nezveřejněných odhadů Mezinárodního úřadu pro energii. 

 

Tento šokující vzestup v objemu emisí skleníkových plynů znamená, že už nebude zřejmě možné udržet stoupání světových teplot na menší úroveň než o 2 stupně Celsia - což je hranice, nad kterou je oteplení Země nebezpečné.

Z odhadů Mezinárodního úřadu pro energii také vyplývá, že nejvážnější hospodářská krize za posledních 80 let měla na emise skleníkových plynů jen minimální dopad.

Loni bylo vypuštěno do atmosféry rekordních 30,6 gigatun kysličníku uhličitého. Většinou pochází ze spalování fosilních paliv. Jde o vzrůst o 1,6 GT ve srovnání s rokem 2009.

"Jsem velmi znepokojen. Je to, co se týče emisí, ta nejhorší zpráva," uvedl Fatih Birol, hlavní ekonom Mezinárodního úřadu pro energii.

Profesor Lord Stern z London School of Economics, autor vlivné Sternovy zprávy z r. 2006, která zhodnotila ekonomické dopady globálního oteplování, varuje, že pokud se nic nezmění, důsledky budou drastické.

"Taková míra oteplování naruší životy a živobytí stamilionů lidí po celé planetě. Povede to k masové migraci a ke konfliktům. Je to riziko, jemuž se bude každý normální člověk snažit vyhnout."

Mezinárodní úřad pro energetiku vypočítal, že pokud se má svět vyhnout nejškodlivějším dopadům globálního oteplování, nesmějí být každoroční emise skleníkových plynů do roku 2020 vyšší než 32 GT. Pokud však letošní emise skleníkových plynů stoupnou o tolik jako loni, ten limit bude překonán o 9 let dříve a globální oteplování už nebude možné zastavit.

Asi 80 procent elektráren, které budou v provozu v roce 2020, už existují, anebo se stavějí. Většina z nich jsou elektrárny, využívající fosilní paliva, takže uhlík z nich bude vypouštěn do ovzduší až do poloviny jednadvacátého století.

Celkové množství emisí z těchto elektráren je 11,2 GT, znamená to, že se šetřit musí jinde.

Jiným faktorem při zvyšování emisí je krize jaderného průmyslu po cunami v Japonsku. Jenže jaderná energie nemůže být plně nahrazena obnovitelnými zdroji energie.

Sir David King, bývalý vedoucí vědecký poradce britské vlády, poukázal na to, že se Západu podařilo snížit emise uhlíku jen tím, že se spoléhá na dovoz zboží ze zemí, jako je Čína.

http://www.blisty.cz/art/58780.html

 

  

 

 

Madej: Ministerský plán byl obecný, chceme konkrétní kroky 

17. 5. 2011

Ostrava – Minulý týden se v Ostravě uskutečnilo pracovní setkání pěti primátorů a starostů měst a obcí Moravskoslezského kraje k problematice ovzduší. Výstupem z jednání bylo odmítnutí návrhu deklarace ministerstva životního prostředí (MŽP). Náměstek ostravského primátora Dalibor Madej k tomu vysvětluje, že návrh deklarace neobsahuje ani jedno skutečně konkrétní řešení na zlepšení ovzduší v postiženém regionu. „Je potřeba postižený region – a tím i obyvatele, kteří tady žijí a trpělivě snášejí neuspokojivý stav – výrazně podpořit nejen vizí, plány a opakujícími se proklamacemi, ale i konkrétními kroky a hlavně financemi!“ říká v rozhovoru Madej.

 

* Můžete vysvětlit, proč jste přišli se zamítavým stanoviskem k návrhu deklarace?

            Vysvětlení je jednoduché. Návrh deklarace neobsahuje ani jedno skutečně konkrétní řešení na zlepšení ovzduší v postiženém regionu. Naopak obsahuje spoustu obecných proklamací typu „nastínit“, „podpořit“, „metodicky spolupracovat“ apod. Sir Humphrey Appleby ze slavného seriálu „Jistě, pane ministře“ by to asi nenapsal lépe. Nám však už po mnoha letech úřednického přístupu ministerstva došla trpělivost. Potřebujeme s Prahou a Bruselem spolupracovat na konkrétních a reálných projektech a získat na ně finance. Bez nich si neporadíme.

 

* Upozorňoval jste i na rozpory mezi návrhem a skutečnými kroky ministerstva. Můžete být konkrétní?

            Návrh je v naprostém rozporu s konkrétními kroky, které MŽP v poslední době činí. Píše se tam, že máme zateplovat veřejné budovy, přičemž ministr svým rozhodnutím zrušil pro veřejné budovy podporu z programu Zelená úsporám. Jen za Moravskoslezský kraj přitom bylo podáno 134 žádostí v celkovém objemu dotační podpory 634 milionů korun. Máme se zavázat k využívání prostředků z Operačního programu životního prostředí, ale už rok neexistuje žádný plán výzev s konkrétními termíny, který byl slibován. Jenom v Ostravě jsme přitom už proinvestovali miliony korun na kvalitní přípravu projektů, ale ty leží v šuplíku. A takových rozporů je tam celá řada.

 

* Jaké máte řešení?

            Primátoři a starostové panu ministrovi napsali dopis, ve kterém mu zdůvodňují svůj postoj. Nechceme, aby to bylo vnímáno jako nějaké bouchnutí do stolu, ale snažíme se řešení navrhnout. Z pracovního jednání vzešel návrh na společný projekt měst a obcí. Bude vytvořen společný „Koncept řešení stavu ovzduší“ a je záměr založit účelové sdružení – Svazek obcí postiženého regionu Ostravsko-Karvinska a Třinecka. Já jsem byl pověřen koordinací tohoto projektu.

 

* Co bude úkolem svazku obcí?

            Účelem je vytvořit manuál postupných kroků jednotné metodiky měření a identifikace zdrojů znečištění v celém regionu a definovat konkrétní projekty, jejichž realizace má jasný vliv na zlepšení stavu ovzduší. Dále pak zjistit, v jaké fázi přípravy se projekty nacházejí, a zpracovat takzvané CB A analýzy každého projektu. To znamená zjistit, jaké budou náklady na realizaci a jaký bude přínos projektu pro zlepšení ovzduší. Následně chceme rozdělit jednotlivé projekty na strategické a méně významné a zajistit externí zdroje financování. Takto vznikne zpracovaný materiál za celý region. Z toho jednoznačně vyplývá, že jsme neřekli jen ne na návrh pana ministra, ale řekli jsme i to B, tedy jak chceme postupovat a hlavně s důrazem na konkrétní realizaci!

 

* Ze strany ministerstva váš krok vyvolal poměrně ostrou reakci, prý odmítáte podanou ruku. Očekával jste to?

            Abych řekl pravdu, reakci jsem očekával jinou. Spíše ve smyslu, že ministerstvo přivítá to, že jsme se rozhodli za projekt vzít svůj díl zodpovědnosti na řešení. Slova o byrokracii a odmítnutí podané ruky s tím, že jsme, cituji, „zahodili šanci, jak zlepšit ovzduší a kvalitu života pro své obyvatele“,moc nechápu. Dokonce zvažujeme, že plný text návrhu deklarace zveřejníme, ať každý občan posoudí, jak moc by zlepšila kvalitu jeho života.

 

* Kde vidíte hlavní rizika takového projektu?

            Těch úskalí je poměrně hodně, ale největším problémem budou peníze. Tady vidím hlavní úlohu státu a ministerstva. Jak jsme napsali panu ministrovi, nám v regionu neschází schopní a chytří lidé, kteří dokážou problematiku kvality ovzduší řešit. Co námale velmi schází, jsou finanční prostředky nejen na kvalitní přípravu projektů a jejich samotnou realizaci, ale i systematickou informační a komunikační kampaň směrem k veřejnosti. Náš region vždy velmi výrazně naplňoval statní rozpočty na příjmové stránce a nyní nedokáže sám svými prostředky sanovat dlouhodobě vytvářené ekologickéškody. Je potřebné postižený region – a tím i obyvatele, kteří tady žijí a trpělivě snášejí neuspokojivý stav – výrazně podpořit nejen vizí, plány a opakujícími se proklamacemi, ale i konkrétními kroky a hlavně financemi!

 

* Jaké tedy budou další kroky?

            Jak už jsem říkal, v rámci regionu připravujeme společný projekt. Neznamená to však, že budeme čekat na formální založení svazku. Projekt běží a do měsíce by měl mít první konkrétní výstup. O všech postupných krocích chceme veřejnost velmi podrobně informovat. Je ale zřejmé, že co zde, z důvodů vysoké industriální orientace našeho regionu, vznikalo dlouhá desetiletí, nejde zlepšit během krátké doby. Čeká nás dlouhé období nápravy. Proto i náš materiál připravujeme na období do roku 2020, což je rovněž v souladu se státní koncepcí.

 

http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/madej_rozhovor20110517.html

Stručně:

 • Pravda o přírodě je silnější a obhájí se sama.
  Albert Einstein
 • Vše, co je podle přírody, je hodno úcty.
  Cicero
 • Přírodě se nedá poručit jinak, než tím, že se jí podřídíme.
  Francis Bacon