Přejít na menu Přejít na obsah


Chráníme přírodu


O nás

   

 

 

Cílem občanského sdružení Chráníme přírodu je věnovat se ekologické osvětě, poukazovat na závažné problémy, které sužují českou krajinu a přispět k jejich nápravě. Rádi bychom upozornili na ekologické problémy a rozpoutali veřejnou debatu o nutnosti jejich změn.

 

Česká republika denně bojuje s řadou ekologických havárií, ať už menšího či většího rozsahu, denně je nešetrně zasahováno do životního prostředí, poškozována příroda nebo znečišťováno ovzduší. Našim hlavním prostředkem k upozornění na tyto ekologické problémy je anketa Černá malina 2011, ve které mohou návštěvníci našeho webu navrhnout a hlasováním vybrat nejhůře ekologicky poškozenou oblast, krajinu či místo naší země.

 

Když chráníme přírodu, chráníme i sebe.

 

 

 

Spolupracujeme:

 

 EnviWeb.cz

 

 

  

Stručně:

  • Pravda o přírodě je silnější a obhájí se sama.
    Albert Einstein
  • Vše, co je podle přírody, je hodno úcty.
    Cicero
  • Přírodě se nedá poručit jinak, než tím, že se jí podřídíme.
    Francis Bacon