Přejít na menu Přejít na obsah


Chráníme přírodu


13.08.2013

V Ostravě vysází desítky hektarů zeleně

Vedení města Ostravy se rozhodlo řešit negativní dopady znečištěného ovzduší z továren i dopravy masivní výsadbou nové zeleně za desítky milionů korun. Koordinátorka projektů pro životní prostředí ostravského magistrátu Lucie Hellerová potvrdila, že do dvou let bude na území Ostravy vysazeno téměř 114 tisíc stromů a více než 320 tisíc keřů. 

 

V období od května 2013 až do poloviny roku 2014 bude v Ostravě postupně vysazováno tisíce lip, javorů, platanů, dubů a bříz, které sníží množství tuhých znečišťujících látek v ovzduší. Výsadba a regenerace zeleně probíhá v rámci tří projektů Izolační zeleně města Ostravy, projektu Zelená osa Vítkovic a dalších. Předpokládaná hodnota projektů činí 130 mil. Kč. Projekty jsou schválené ke spolufinancování EU v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Cílem projektů Izolačních zelení, včetně Zelené osy Vítkovic, je snížení emisí tuhých znečišťujících látek o zhruba 53,5 tun ročně. Výstavba a regenerace zeleně oddělí obytnou zástavbu od dopravních koridorů a průmyslových podniků. Vegetace působí jako přirozený filtr škodlivých látek v ovzduší. Stromy zachycují především jedovatý přízemní ozón a jemný polétavý prach, který na sebe váže řadu toxických látek, dále oxidy síry a dusíku, oxid uhelnatý a další látky. Stromy také zvlhčují vzduch a zlepšují tím jeho kvalitu z hlediska lidského zdraví.

 

V rámci projektů budou odstraněny dřeviny, které jsou nevhodné, nejsou v dobrém zdravotním stavu, nebo jsou poškozené. Jedná se o 1874 kusů, z toho těch, které vyžadují povolení ke kácení je 958 kusů. Kácení bude probíhat i mimo vegetační období.

 

Město Ostrava v současnosti také obnovuje ostravský park Komenského sady, ve kterém roste přes tři tisíce stromů a patří k největším městským parkům v zemi. Renovace bude stát třicet milionů korun.

 

V současné době probíhají projekty především na snížení tuhých znečišťujících látek z liniových zdrojů znečištění oddělením obytné zástavby vysazenou zelní. Dále po celém území města probíhají projekty na zlepšení biodiverzity území, vytvoření biocenter a biokoridorů.

 

Fotografie: Měřicí imisní vůz - mobilní zařízení k měření znečištění ovzduší ve OstravěStručně:

  • Pravda o přírodě je silnější a obhájí se sama.
    Albert Einstein
  • Vše, co je podle přírody, je hodno úcty.
    Cicero
  • Přírodě se nedá poručit jinak, než tím, že se jí podřídíme.
    Francis Bacon