Přejít na menu Přejít na obsah


Chráníme přírodu


01.10.2013

Ostrava má řadu projektů na zlepšení ovzduší

Měst, která v České republice trápí zhoršené ovzduší, je celá řada. Ostrava je jedním z nich. V Moravskoslezském kraji je alarmující stav způsoben kombinací negativních dopadů z průmyslové výroby, dopravy, lokálních topenišť a imisí přicházejících z Polska. Řešení není jednoduché, město navíc s omezenými pravomocemi v této oblasti může vystupovat spíše v roli prostředníka mezi státem, průmyslovými podniky a veřejností. 

V současné době je např. realizována na území města Ostravy rozsáhlá výsadba zeleně. V rámci tří projektů budou v období od května 2013 do poloviny roku 2014 postupně vysazeny tisíce lip, javorů, platanů, dubů a bříz, které sníží množství tuhých znečišťujících látek v ovzduší. Celkem se jedná o 114 tisíc stromů a 320 tisíc keřů.

 „Výsadba zeleně je jedním z aktivních opatření na zlepšení kvality ovzduší ve městě. Nově založená zelená plocha bude zabírat prostor jako zhruba 57 fotbalových hřišť, cílem je snížení emisí tuhých znečišťujících látek o zhruba 53,5 tun ročně,“ říká Dalibor Madej, náměstek primátora pro životní prostředí.

 

Město Ostrava dále v rámci řešení neuspokojivé situace s kvalitou vzduchu založilo Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší, který poskytuje finanční příspěvky na ozdravné pobyty dětí z nejvíce postižených oblastí na území města. Fond funguje od roku 2010, za tu dobu vyrazilo na hory více než 5 tisíc dětí. Statutární město Ostrava do něj přispívalo ročně částkou 5 milionů korun, pro letošní rok ji ale zvýšilo na 7,5 mil. Kč. Důvodem je velký zájem o příspěvek, ale také nižší zájem velkých znečišťovatelů o přispívání do fondu. V současné době je tím jediným ArcelorMittal s dvoumilionovým příspěvkem.

 

Na základě průzkumů veřejného mínění obyvatel města bylo zjištěno, že by uvítali komplexní internetový zdroj informací. Na speciálním ekologickém webu města www.dychamproostravu.czse tedy zájemci kromě aktuálních dat o stavu ovzduší od Českého hydrometeorologického ústavu, dočtou bližší informace o příčinách znečištění ovzduší, jeho vývoji v uplynulých desetiletích a doporučení odborníků, jak se chovat ve "smogových" obdobích.

 

 

Město se také intenzivně věnuje zjišťování zdrojů kontaminace ovzduší. K identifikaci zdrojů znečištění v topné sezoně se proto na území města využívá speciální mobilní imisní měřicí vůz, který dokáže změřit hodnoty prachu a dalších látek ve vzduchu. Vůz poprvé měřil na území města od října do března 2013, ukázalo se například, že znečištění ve městě je plošné a není pouze v okolí významných průmyslových zdrojů. Město si měřicí vůz pronajalo od Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě i pro nadcházející topnou sezonu. Měřit bude opět od října do srpna 2014.

 

Zdroj fota: dychamproostravu.czStručně:

  • Pravda o přírodě je silnější a obhájí se sama.
    Albert Einstein
  • Vše, co je podle přírody, je hodno úcty.
    Cicero
  • Přírodě se nedá poručit jinak, než tím, že se jí podřídíme.
    Francis Bacon