Přejít na menu Přejít na obsah


Chráníme přírodu


Archiv článků


01.10.2013

Ostrava má řadu projektů na zlepšení ovzduší

Měst, která v České republice trápí zhoršené ovzduší, je celá řada. Ostrava je jedním z nich. V Moravskoslezském kraji je alarmující stav způsoben kombinací negativních dopadů z průmyslové výroby, dopravy, lokálních topenišť a imisí přicházejících z Polska. Řešení není jednoduché, město navíc s omezenými pravomocemi v této oblasti může vystupovat spíše v roli prostředníka mezi státem, průmyslovými podniky a veřejností. 

Více

13.08.2013

V Ostravě vysází desítky hektarů zeleně

Vedení města Ostravy se rozhodlo řešit negativní dopady znečištěného ovzduší z továren i dopravy masivní výsadbou nové zeleně za desítky milionů korun. Koordinátorka projektů pro životní prostředí ostravského magistrátu Lucie Hellerová potvrdila, že do dvou let bude na území Ostravy vysazeno téměř 114 tisíc stromů a více než 320 tisíc keřů. 

Více

27.05.2013

Zájem o automobily s alternativními pohony roste

 

Automobily vybavené alternativními pohony se vyskytují na trhu již mnoho let, výraznější zájem o ně byl však zaznamenán až v posledních letech. Zvýšený prodej těchto automobilů se odrazil již také na trhu ojetých automobilů, což potvrzují údaje skupiny AAA AUTO, která v roce 2012 prodala dvakrát více automobilů s alternativním pohonem než v roce předchozím. Vývoj prodeje v letošním roce navíc růstový trend potvrzuje.

 

Více

16.08.2012

Místo vody čeká jedovatá past. V ostravských lagunách dál hynou ptáci

Neustálé zpožďování vytěžení ropných lagun v Ostravě, které původně měly být čisté už v roce 2010, zlobí ochránce přírody. Ti do bývalého průmyslového areálu často přijíždějí pomoci vodním ptákům, již se ocitli v olejnatém marastu. A někdy jim nezbývá nic jiného, než jejich utrpení zkrátit.

 

 

Více

22.03.2012

Voda z kohoutku: V ČR ji nabízí už přes 1200 restaurací

V České republice je už víc než 1200 restaurací, které svým zákazníkům nabízejí vodu z vodovodu. U příležitosti Světového dne vody tento údaj zveřejnilo občanské sdružení Česko pije vodovodu - společně se seznamem všech zařízení, kde takto vycházejí zákazníkům vstříc.

Více

30.04.2012

Hodina Země v sobotu připomene potřebu úspor energie

Na hodinu se má v sobotu večer mezi půl devátou a půl desátou ponořit Země do tmy, aby si lidé připomněli vážné následky skleníkového efektu na životní prostředí a význam úspory energie. Ekologická kampaň Hodina Země, kterou Světový fond na ochranu přírody (WWF) pořádá už po šesté, má rok od roku víc stoupenců. Loni se do akce zapojili lidé ve 135 zemích světa, letos jich má být už 147. Kampaň má ale i hodně kritiků.

Více

15.04.2012

Sousední Dolní Rakousy odmítnou další výstavbu Temelína

Spolková země Dolní Rakousy, která sousedí s jižními Čechami a jižní Moravou, vydá odmítavé stanovisko k zamýšlenému rozšíření jaderné elektrárny Temelín. Oznámil to dnes zemský rada Stephan Pernkopf, který má v tomto rakouském regionu na starost posuzování vlivu dostavby české elektrárny na životní prostředí.

Více

17.04.2012

Rychlost znečištění Vltavy měří odborníci stopovací látkou

Vrané nad Vltavou (u Prahy) - Rychlost a postup případného znečištění poprvé na Vltavě měří odborníci z ČR a Německa za použití stopovací látky. Rozpuštěný Sulforhodamin G aplikovali do vody přehrady ve Vraném nad Vltavou. Osm kontrolních stanic po toku nyní měří její koncentraci, řekl dnes ČTK Marek Liška z Povodí Vltavy.

Více

21.02.2012

Školáci sebrali v Recyklohraní téměř 440 run elektroodpadu

Děti z mateřských, základních a středních škol nasbíraly v podzimním Recyklohraní téměř 440 tun elektroodpadu. Zapojilo se 230 000 školáků a každý z nich odevzdal do sběru téměř dva kilogramy elektrošrotu. Společnost Asekol, která akci vyhlásila, odmění nejúspěšnější základní školu z Liběšic na Lounsku 100 000 korunami. Dalších deset vylosovaných škol dostane po 10 000 korunách, uvedli pořadatelé.

Více

24.01.2012

Obrovské plýtvání: Až polovina evropských potravin končí v odpadu

V domácnostech, supermarketech a restauracích zemí Evropské unie se podle odhadů Evropské komise vyhazuje až 50 procent nezávadných potravin. Evropský parlament proto  přijal usnesení, v němž navrhuje opatření na omezení plýtvání a vyzývá Evropskou komisi a Radu EU, aby vyhlásily rok 2013 Evropským rokem boje proti plýtvání potravinami.

Více

12.11.2011

Sedm přírodních divů světa je z Asie, Jižní Ameriky a Afriky

 

 

Sedmi největšími přírodními divy světa jsou podle internetového hlasování Amazonie, jihokorejský ostrov Čedžu, vietnamská zátoka Ha Long, argentinsko-brazilské vodopády Iguazú, indonéská rezervace Komodo, filipínská podzemní řeka Puerto Princessa a Stolová hora v Jižní Africe. Rozhodla o tom akce švýcarské nadace New7Wonders, jejíž předběžné výsledky dnes byly zveřejněny na jejích webových stránkách.

 

Více

02.11.2011

Ostravané uspěli v testu z ekologie

Každá ostravská domácnost dostane od jara tašky na třídění odpadu.

Velký test přístupu Ostravanů k třídění odpadu se rozhodla udělat městská společnost OZO Ostrava. Výsledky byly natolik pozitivní a přesvědčivé, že se radní rozhodli zavést tašky na třídění odpadu do každé ostravské domácnosti.
 

Více

25.08.2011

Názor poslankyně Heleny Langšádlové

V souvislosti s výsledky ankety o nejzávažnější poškození životního prostředí v České republice Černá malina 2011 jsme oslovili námi volené politiky, aby se vyjádřili nejen k výsledkům ankety, ale především, aby sdělili, jak svou politickou pravomoc hodlají  využít  k nápravě poškozeného životního prostředí.

Více

25.08.2011

Názor poslankyně Patricie Kotalíkové

V souvislosti s výsledky ankety o nejzávažnější poškození životního prostředí v České republice Černá malina 2011 jsme oslovili námi volené politiky, aby se vyjádřili nejen k výsledkům ankety, ale především, aby sdělili, jak svou politickou pravomoc hodlají  využít  k nápravě poškozeného životního prostředí.

Více

25.07.2011

Ekologicky šetrné zboží příliš netáhne, rozhoduje cena

Zájem o ekologicky šetrné výrobky projevuje 3,5 milionu obyvatel, vážný jen 300 tisíc. Cílený zájem o ekologicky šetrné výrobky deklaruje asi 3,5 milionu dospělých Čechů. Rozhodný zájem ale deklaruje pouze 300 tisíc lidí, což odpovídá přibližně 5 % populace. Vyplývá to z aktuálního šetření TNS AISA pro CSR fórum.

 

Více

27.06.2011

10 nejznečištěnějších míst planety

Dobývání surovin, průmyslová výroba či získávání energie dokážou otisknout svou často i nepříjemně páchnoucí stopu do ovzduší, vod i půdy. Vždy je však třeba mít na paměti, že znečištění životního prostředí není ničím jiným než rubovou stránkou života v luxusu, který žádná generace před námi nepoznala. A kde je na tom Země nejhůře?

Před několika lety vyhlásila vlivná nevládní organizace Blacksmith Institute se sídlem v New Yorku 10 nejznečištěnějších míst planety a od té doby pilně sleduje, zda mělo toto »ukázání prstem« nějaký vliv.
Dobrou zprávou je, že řada institucí – počínaje místními úřady a konče např. Světovou bankou – na výzvu skutečně zareagovala a situace se pomalu mění k lepšímu. Některá ze zmiňovaných míst, jako například černobylský sarkofág, však stále zůstávají časovanou bombou. V následujícím výčtu jsou místa seřazena tím nejspravedlivějším způsobem – podle abecedy.

VíceStručně:

  • Pravda o přírodě je silnější a obhájí se sama.
    Albert Einstein
  • Vše, co je podle přírody, je hodno úcty.
    Cicero
  • Přírodě se nedá poručit jinak, než tím, že se jí podřídíme.
    Francis Bacon