Přejít na menu Přejít na obsah


Chráníme přírodu


Archiv aktualit


18.05.2011

Třídíme?!

Podle nedávného průzkumu 90 % české populace třídí odpad, ale celá pětina lidí přitom vyhazuje nebezpečný odpad (baterie, alkalické články, léky a chemikálie) do popelnic na směsný odpad.


12.05.2011

Transporta

Stará ekologická zátěž v areálu bývalého strojírenského závodu Transporta Chrudim  může být sanována. Město Chrudim se konečně domluvilo se společností Onivon a.s. (s jedním z vlastníků pozemků) na podmínkách sanace. Z areálu unikají do okolí chlorované uhlovodíky ohrožující zdroje pitné vody. Kontaminovaná zemina by se měla zčásti odtěžit a odvézt. V současné době je využíváno provizorní řešení v podobě hydraulické clony vrtů. Pardubický kraj toto opatření však ročně stojí několik milionu korun.


27.05.2011

Stop likvidaci ostravských lagun

Do konce letošního roku měly ostravské ropné laguny v podstatě zmizet z prostoru u ostravského sídliště na Fifejdách, jehož obyvatele už léta otravují zápachem. Termín na jejich odtěžení je ale ohrožený, práce totiž nabraly několikaměsíční skluz. Stojí za tím spor mezi firmami, které se na státní zakázce podílejí.


10.06.2011

Obyvatelé Olomouckého kraje třídí odpad nejlépe v republice

Olomoucký kraj – Prvenství ve třídění odpadů v rámci všech regionů v České republice patří Olomouckému kraji. Obyvatelé regionu vytřídili v minulém roce průměrně téměř 73 kilogramů papíru, plastu, skla, nápojových kartonů a kovů. Aktuální statistiky za rok 2010 zveřejnila autorizovaná obalová společnosti EKO-KOM, a. s., která v celé ČR zajišťuje systém třídění, recyklace a využití obalových odpadů. Víc informací na www.jaksetociodpady.cz


15.06.2011

Seminář Odstraňování starých ekologických zátěží

Seminář Odstraňování starých ekologických zátěží pořádaný MŽP se uskuteční 22.-23. června 2011v budově Magistrátu města Ostravy.


27.06.2011

Vadí nám auta, spokojeni jsme s blízkostí volné přírody

Podle výzkumu, který provedlo v květnu Centrum pro výzkum veřejného mínění, je 39 % respondentů nespokojeno se stavem životního prostředí v České republice. Nejvíce jim vadí hustota silničního provozu, úroveň hluku, čistota povrchových vod a čistota ovzduší. Naopak nejvíce jsou lidé spokojeni s dostupností volné přírody.


01.07.2011

Kontaminované ryby

"Nikdy bych rybu z Nisy nevzal do pusy,“ přiznal hospodář organizace Českého rybářského svazu v Liberci Jan Krupička pro MF Dnes. Lovit jedy kontaminované ryby v řece Nivě je opravdu adrenalinový sport.


15.07.2011

Studie Exeter

Podle studie univerzity v Exeteru vyhyne do roku 2100 desetina živočišných a rostlinných druhů.


04.08.2011

těžební limity

Nová předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková je pro prolomení limitů těžby hnědého uhlí. Řekla to dnešním Hospodářským novinám.


01.11.2011

Začíná Týden vědy a techniky

Dnes začíná již jedenáctý ročník festivalu Týden vědy a techniky, který potrvá až do 11. listopadu. Mezi témata festivalu patří také životní prostředí.


18.11.2011

Ovzduší v ČR se lepší, hodnoty prachu jsou i tak stále nadlimitní

Na řadě míst, která v Česku už několik dní trápí smog, je ovzduší po čtvrtečním zlepšení i dnes o něco lepší. Přesto naměřené denní koncentrace škodlivin někde stále překračují zdravotní limity. Platí to zejména pro Moravskoslezský a Jihomoravský kraj. Během dne by se situace neměla podle meteorologů výrazněji měnit.    


01.12.2011

dychamproostravu.cz

Ostrava připravila informačně – vzdělávací projekt, zaměřený na problematiku životního prostředí s názvem Dýchám pro Ostravu. Jeho nosným bodem je spuštění nových internetových stránek www.dychamproostravu.cz.


20.02.2012

Začíná kampaň Týden za čisté ovzduší

Týden za čisté ovzduší je součástí informační kampaně s názvem Dýcháme to, čím topíme, kterou minulý týden odstartoval v Ostravě ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Zástupci Ministerstva životního prostředí, Moravskoslezského kraje a další odborníci vyrazí diskutovat s občany měst v tomto regionu o významu správného spalování v domácích kotlích. Více na: http://www.mzp.cz/cz/news_120217_ciste_ovzdusi


14.04.2012

Bolivie přizná přírodě stejná práva, jako mají lidé

Bolivijský parlament se chystá schválit dosud nevídaný Zákon Matky Země, který má přírodě přiznat právo na život a existenci, pokračování životních cyklů bez lidského zásahu a další přirozené procesy. Více na: http://www.denikreferendum.cz/clanek/10048-bolivie-prizna-prirode-stejna-prava-jako-maji-lide


01.06.2012

Ostrava třídí do tašek

Město Ostrava přichází s novinkou, která má všem občanům usnadnit třídění odpadu přímo u nich doma. V průběhu června bude do každé domácnosti doručen třídílný set tašek na třídění odpadu. Představitelé Ostravy věří, že tašky pomohou zvýšit množství odpadu vytříděného pro další materiálové či energetické využití a že se osvědčí a stanou se trvalou součástí systému nakládání s odpady v Ostravě.


12.08.2012

Velká voda v Zoo Praha

Rok 2002 si budeme pamatovat jako rok, kdy Českou republiku ochromila povodeň. Velké vodě se nevyhnula ani Zoologická zahrada hl. m. Prahy. V srpnu roku 2002 došlo v Praze snad k největší evakuační akci v dějinách zoologických zahrad. Chovatelé ale i ostatní zaměstnanci zoo a dobrovolníci vytvořili jednotný tým, aby zachránili před blížící se vodou přes 1000 zvířat, přičemž riskovali i vlastní životy.


09.01.2013

Vláda schválila politiku životního prostředí do roku 2020

Vláda schválila státní politiku životního prostředí pro roky 2012 až 2020. Prioritami jsou nižší úroveň znečištění ovzduší, pokles množství rizikových látek z dopravy či zlepšování stavu vod.


04.06.2013

Pravidla základní hygieny po záplavách

Pravidla základní hygieny po záplavách Myjte si pečlivě a často ruce Zkontrolujte stav zaplavených potravin Nezapomínejte dezinfikovat Neodebírejte vodu z vlastního zdroje, pokud není tento zdroj prověřen Zdroj: www.hygpraha.cz
Stručně:

  • Pravda o přírodě je silnější a obhájí se sama.
    Albert Einstein
  • Vše, co je podle přírody, je hodno úcty.
    Cicero
  • Přírodě se nedá poručit jinak, než tím, že se jí podřídíme.
    Francis Bacon